Notícies

Blog

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 19-05-2023

abr. 28 2023

Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:

Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:

Dia:       19 de maig de 2023.

Hora:    18:00h en primera convocatòria.

 18:30h en segona convocatòria.

Lloc:      Seu Col·legial : C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.

Amb el següent Ordre del dia:

1.       Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau

·         Accions realitzades.

·         Querelles i Litigis.

2.       Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau

·         Balanç de Situació a 31-12-2022.

·         Compte de Resultats a 31-12-2022.

·         Despeses de Personal i Junta de Govern.

·         Informe Auditories. Comptes Anuals

3.    Memòria d'Activitats de l'any 2022, lectura i aprovació si s'escau.

4.       Torn obert de paraula

Amb el següent Ordre del dia:

1.       Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau

·         Accions realitzades.

·         Querelles i Litigis.

2.       Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau

·         Balanç de Situació a 31-12-2022.

·         Compte de Resultats a 31-12-2022.

·         Despeses de Personal i Junta de Govern.

·         Informe Auditories. Comptes Anuals

3.    Memòria d'Activitats de l'any 2022, lectura i aprovació si s'escau.

4.       Torn obert de paraula

Total: 0 Comment(s)