Documents Oficials

Documents Oficials

Per més informació podeu accedir als enllaços directes del text.

  • ÌNDEX DE CATEGORIES DISPONIBLES

             ♦ CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS

             ♦COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA

             ♦CONVENIS

                  ►Codigo Deontológico

                  ►Instruccions d'instalació Programa de Gestió Clínica Consulta Podologia       Descarregar el Programa  (Web del Consejo General)

                       » Actualització programa Gestió Clínica

                  ►Guía práctica de Protocolos de Pie Diabético

                  ►Guía Práctica de Protocolos de Exploración y Biomecánica

                  ► Guía Práctica de Protocolos Quirúrgicos en Podología     

                  ►Guía Farmacológica de Utilización en Podología  ⇒ 1ª Parte        ⇒ 2ª Parte       ⇒ 3ª Parte

                  ►Estudio Socioprofesional de la Podología en España (Resumen y Conclusiones)

                  ►Estudio Socioprofesional de la Podología en España Datos de Cataluña

                  ► Protocols Quiropodologia Hospital Podològic UB

                  ► Estatuts vigents    

                  ► Codi Deontològic

                  ► Anuari de Podòlegs 2005

                  ► Dossier Mútues 2017     Carta Dossier Mutualitats Mèdiques     RESUM REUNIÓ DE MÚTUES

                  ► Instruccions Recepta Privada  A partir del 21 de gener de 2013

                        ⇒ Recepta Privada 2013 model en PDF (Castellà)    

                        ⇒ Recepta Privada 2013 en Word (castellà)    Hi han quadres de text  que permeten introduir les dades amb l’ordinador

                       Recepta privada 2013 en PDF (Català)

                        ⇒ Recepta Privada 2013 en Word (Català)      Hi han quadres de text  que permeten introduir les dades amb l’ordinador

                A traves dels enllaços podeu accedir en format PDF als convenis signats amb diferents  entitats, on trobareu les condicions que  permetran als diferents usuaris fer us dels mateixos.

 

1.   CONVENIS PER ACTIVITAT QUIRÚRGICA (LLOGUER DE QUIRÒFANS)

 

 

 
 
 
 
 

 

 

2.   CONVENIS AMB ALTRES ENTITATS

 

 

 
 
 
 
 

3.   CONVENIS ASSISTENCIALS

 

 
 

                Serveis Bàsics de Podologia Pactats amb l´Ajuntament de Barcelona

 

                Carnet Rosa Metropolità

 

                Carnet Tarjeta Rosa Metropolitana Gratuita

 
 

                 Conveni CATSALUT 2018      CONVENI CAT SALUT 2019 (1ª PRÒRROGA)    CONVENI CAT SALUT 2019 (2ª PRÒRROGA)