Revistes

Publicacions d´Interès en Podologia

 Per més informació podeu accedir als enllaços directes de les imatges i el text.

  • ÌNDEX DE CATEGORIES DISPONIBLES

           REVISTES

          REVISTES

             ► EL PEU REVISTA DE PODOLOGIA COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA

             ► REVISTA ESPAÑOLA DE PODOLOGÍA

             ► REVISTA PODOSCOPIO ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGIA COMUNIDAD DE MADRID

             ► REVISTA DE BIOMECÁNICA IBV

             ► REVISTA JAPMA

             ► REVISTA FOOT & ANKLE INTERNATIONAL

             ► REVISTA PODOLOGÍA CLÍNICA

             ► REVISTA PODIATRY TODAY

             ► REVISTA ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE

             ► BUTLLETÍ DE FARMACOVIGILÀNCIA DE CATALUNYA

             ► REVISTA CIRUGÍA ESPAÑOLA

             ► REVISTA ANALES DE PEDIATRÍA

             ► REVISTA ANALES DE PEDIATRÍA CONTINUADA

             ► REVISTA REUMATOLOGÍA CLÍNICA

             ► REVISTA ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

             ► REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

             ► REVISTA MULTIDISCIPLINAR DE GERONTOLOGÍA

             ► REVISTA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR

         

             »  BOLETÍN INFORMATIVO JULIO 2015

             »  GUÍA FARMACOLÓGICA DE UTILIZACIÓN EN PODOLOGÍA 2015

             ► GUÍA PRÁCTICA DE PROTOCOLOS DE PIE DIABÉTICO

             ► GUÍA PRÁCTICA DE PROTOCOLOS DE EXPLORACIÓN Y BIOMECÁNICA

             ► GUÍA PRÁCTICA DE PROTOCOLOS QUIRÚRGICOS EN PODOLOGÍA

             ► GUÍA FARMACOLÓGICA DE UTILIZACIÓN EN PODOLOGÍA 2010

 

Normes de publicació

  • Us animen a enviar els vostres articles de difusió científica del àmbit podològic, per la seva publicació.

  • Accés a la revista en format PDF.

   REVISTA EL PEU Nº 2 2010            REVISTA EL PEU Nº 4 2010            REVISTA EL PEU Nº 1 2012     

   REVISTA EL PEU Nº 2 2012            REVISTA EL PEU Nº1 2013             REVISTA EL PEU Nº 2 2013

   REVISTA EL PEU Nº 3 2013            REVISTA EL PEU Nº 1 2014            REVISTA EL PEU Nº 2 2014 

   REVISTA EL PEU Nº 1 2015            REVISTA EL PEU Nº 2 2015            REVISTA EL PEU Nº 3 2015

  REVISTA EL PEU Nº 1 2016            REVISTA EL PEU Nº 2 2016             REVISTA EL PEU Nº 3 2016

   REVISTA EL PEU Nº 1 2017            REVISTA EL PEU Nº 2 2017             REVISTA EL PEU Nº3 2017

   REVISTA EL PEU Nº 1 2018            REVISTA EL PEU Nº 2 2018             REVISTA EL PEU Nº 1 2019

   REVISTA EL PEU Nº 2 2019            REVISTA EL PEU Nº 1 2020             REVISTA EL PEU Nº 2 2020

   REVISTA EL PEU Nº 1 2021            REVISTA EL PEU Nº 2 2021             REVISTA EL PEU Nº 1 2022

   REVISTA EL PEU Nº 2 2022            REVISTA EL PEU Nº 1 2023

 

Enllaç a la Revista Española De Podología en format PDF 

Boletín informativo Consejo General de Podólogos de España

NEWSLETTER CONSEJO GENERAL DE PODOLÓGOS DE ESPAÑA

 

PODOSCOPIO ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 

ENLACE A LA REVISTA PODOSCOPIO Revista del Ilustre Colegio profesional de Podología de la Comunidad de Madrid
Acceso gratuito a todos los números de la revista.

 

 

 

Publicación semestral al cuidado de la calidad de vida. Descarga gratuita.
Editada por el Instituto de Biomecánica (IBV).
Més informació

 

 

Publicación oficial de la American Podiatric Medical Association.

Més informació

 

 

Foot & Ankle International, publicació oficialde la American Orthopaedic Foot & Ankle Society® (AOFAS®).

Més informació

 

Revista independent del sector amb l´objectiu de divulgar els coneixements científics.

Més informació

 

Revista digital de Podología en ingles.

Més informació

 

 

Publicación oficial de la Federación Española de Medicina del Deporte.

Més informació

 

Enllaç al Butlletí de Farmaco vigilància de Catalunya desde l´any 2003 en format PDF

 

Órgano oficial de expresión de la Asociación Española de Cirujanos. Acceso directo al texto completo de la revista. Indexada en el Medline desde Noviembre de 2005. Acceso digital gratuito .

Més informació

 

 

Esta revista es el órgano de expresión científica de la Sociedad Española de Pediatría.Acceso digital gratuito .

Més informació

 

 

Esta revistacontiene artículos de formación continuadade la Sociedad Española de Pediatría.Acceso digital gratuito .

Més informació

 

 

Esta revista es el órgano de expresión científica de la Sociedad Española de Reumatología y el Colegio Mexicano de Reumatología desde mayo de 2005.Acceso digital gratuito .

Més informació

 

 

Esta revista es el órgano de expresión científica de la Sociedad Española de Reumatología hasta mayo de 2005. Acceso digital gratuito.

Més informació

 

 

Esta revista es el órgano de expresión científica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Acceso digital gratuito.

Més informació

 

 

Publicación oficial de la Sociedad Catalano Balear de Geriatría y Gerontología.

Més informació

 

 

Publicación oficial de la Sociedad Española del Dolor.

Més informació

 

♦ PUBLICACIONS CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PODÓLOGOS

 

Boletín informativo julio 2015, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podológos.

 

El Consejo General de Colegios oficiales de Podólogos,amb el patrocini dels Laboratoris ISDIN, ha editat la“Guía farmacológica de utilización en Podología 2015”.Podeu descarregar-la en format PDF.

 

Guía de Protocolos de Pie Diabético, editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podológos.
Guía Pràctica de Protocolos de Exploración y Biomecánica, editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.
Guía Práctica de Protocolos Quirúrgicos en Podología, editada por el Consejo General de ColegiosOficiales de Podólogos.

Guía Farmacológica de utilización en podología 2010, editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.

⇒Descarregar " Guía Farmacológica de Utilización en Podología 2010" 1ª Part

⇒Descarregar " Guía Farmacológica de Utilización en Podología 2010" 2ª Part

⇒Descarregar " Guía Farmacológica de Utilización en Podología 2010" 3ª Part