Notícies

Blog

Blog: Notícies
Author: Administrador del Col·legi de Podòlegs

Assamblea General Ordinària Desembre 2014

dic. 17 2014
5
0
1-Informe de Presidència.
2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2015.
3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2015.
4-Precs i preguntes.
123movies