Convocatòries Assemblees

Convocatòries Assemblees

  •  ÍNDEX DE CATEGORIES DISPONIBLES

  •      ► CONVOCATÒRIES D´ASSEMBLEES  EN CURS I ACORDS I RESOLUCIONS DE LES ASSEMBLEES REALITZADES 

  •         • ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2019

    Benvolguts companys,

    Per la present el/la convoquem a l'Assemblea General Ordinària del Col•legi Oficial de Podòlegs de Catalunya que tindrà lloc:
    Dia: 15 de març de 2019.
    Hora:
    19:00h en primera convocatòria
    19:30h en segona convocatòria

    Lloc: seu col·legial, C/ València 494-498, Baixos - 08013 Barcelona.
             Amb el següent Ordre del dia:

    1. Informe de Gestió, lectura i aprovació si s'escau
    Accions realitzades.
    Querelles i Litigis.
    Llei de Transparència, Pla de Compliment.

    2. Informe Anual de gestió Econòmic, lectura i aprovació si s'escau
    Balanç de Situació a 31-12-2018.
    Compte de Resultats a 31-12-2018.
    Despeses de Personal i Junta de Govern.

    Informe Auditories. Comptes Anuals.

    3. Memòria d'Activitats de l'any 2018, lectura i aprovació si s'escau.

    4. Torn obert de paraula.

    Memòria anual 2018 i acords Assemblea

            • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2018  

                Dia:     14 de desembre de 2018
                Hora:   19,00 h. en primera convocatòria
                            19’30 h. en segona convocatòria.
                Lloc:   seu col·legial (València, 494-498, bxos)
                Ordre del dia:
                         1.  Informe de Presidència.
                         2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2019
                         3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2019

                         4.  Torn obert de paraula.

                         Pla d'activitats aprovat      Pressupost 2019 aprovat

           • ASSEMBLEA ORDINÀRIA ABRIL 2018 

             Dia: 13 d’abril de 2018
             Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
             20’00 h. en segona convocatòria.
            Lloc: seu col·legial (València, 494-498, baixos)
            Ordre del dia:
                 1. Informe de Presidència.
                 2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2017.
                 3. Memòria d’activitats any 2017.
                 4. Torn obert de paraula.

                Memòria anual 2017 i acords Assemblea   

            • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2017  

                Dia:     15 de desembre de 2017
                Hora:   19,30 h. en primera convocatòria
                            20’00 h. en segona convocatòria.
                Lloc:   seu col·legial (València, 494-498, bxos)
                Ordre del dia:
                         1.  Informe de Presidència.
                         2.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2018
                         3.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2018

                         4.  Torn obert de paraula.

                   Pla d'activitats i pressupost aprovat

           •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA MAIG 2017      

              Dia: 5 de Maig de 2017
               Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
                          20’00 h. en segona convocatòria.
                Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)
                Ordre del dia:
                                         1. Informe de Presidència.
                                         2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2016.
                                         3.  Memoria d’activitats any 2016.

                                         4.  Torn obert de paraula.

                 Memòria 2016 i acords assemblea


       •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2016         

    Per la present el/la convoquem a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper

                Dia:     16 de desembre de 2016

                Hora:   19,30 h. en primera convocatòria

                            20’00 h. en segona convocatòria.

                Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

                Ordre del dia:

    1.  Informe de Presidència.

    2.  Pla de desenvolupament professional continuat

    3.  Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2017

    4.  Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2017

    5.  Torn obert de paraula.

               

                Pla d' activitats i pressupost aprovat


               •  ASSEMBLEA ORDINÀRIA MARÇ 2016

               Ordre del dia:

               Dia: 18 de Març de 2016
               Hora: 19,30 h. en primera convocatòria
                          20’00 h. en segona convocatòria.
                Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)
                Ordre del dia:
                                         1. Informe de Presidència.
                                         2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2015.
                                         3.  Memoria d’activitats any 2015.

                                         4. Autorització, si s’escau, de l'inici de gestions encaminades a la venda del local social i, correlativament, la compra d'un altre                                        immoble adaptat a les necessitats actuals.

                                         5. Torn obert de paraula.

                                    Memòria 2015 i acords assemblea 

                 • ASSEMBLEA ORDINÀRIA DESEMBRE 2015   

                Dia: 16 de desembre de 2015

                Hora:   19’30 h. en primera convocatòria

                             20’00 h. en segona convocatòria.
                Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)
                Ordre del dia:
                           1-Informe de Presidència.
                           2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2016.
                           3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2016.

                           4-Precs i preguntes.

         

                          Pla d'activitats i pressupost aprovat

     

               ♦   Assemblea Ordinària Març de 2015 

                  Dia: 10 de Març de 2015
                  Hora: 19’30 h. en primera convocatòria
                  20’00 h. en segona convocatòria.

                  Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)

                 Ordre del dia:

                 1-Informe de Presidència.
                 2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2014.
                 3-Presentació i aprovació de la memòria anual de l’any 2014.
                 4-Precs i preguntes.

                 MEMÒRIA 2014 APROVADA

          ♦  Assemblea Ordinària Desembre de 2014

               Dia: 19 de desembre de 2014

                Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                             20’30 h. en segona convocatòria.
                Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)
                Ordre del dia:
                           1-Informe de Presidència.
                           2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2015.
                           3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2015.
                           4-Precs i preguntes.
     
       

    Assemblea Ordinària Març de 2014

                Dia: 28 de Març de 2014

                Hora:   19’30 h. en primera convocatòria

                             20’00 h. en segona convocatòria.

     

                Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

     

                Ordre del dia:

     

                           1-Informe de Presidència.

                           2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2013.

                           3-Presentació i aprovació de la memòria anual de l’any 2013.

                           4-Precs i preguntes.

          MEMÒRIA 2013 APROVADA 

             Assemblea Ordinària Desembre de 2013

     

                Dia: 13 de desembre de 2013

                Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                             20’30 h. en segona convocatòria.

     

                Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

     

                Ordre del dia:

     

                           1-Informe de Presidència.

                           2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2014.

                           3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2014.

                           4-Precs i preguntes.

     

                  ⇒PLA D'ACTIVITATS APROVAT              PRESSUPOST 2014  APROVAT

                 Assemblea Ordinària Abril 2013

                 Dia 10 de abril de 2013

                 Hora: 19’30 h. en primera convocatòria
                            20’00 h. en segona convocatòria.

                 Lloc: seu col·legial (València, 494-498, bxos)

                 Ordre del dia:

                 1-Informe de Presidència.
                 2-Liquidació i aprovació del tancament pressupostari de l’any 2012.
                 3-Presentació i aprovació de la Memòria anual de l'any 2012.
                 4-Precs i preguntes.

     

                 Aprovades la liquidació de pressupostos i la memòria 2012.

     

                 Memòria 2012 aprovada    Tancament pressupostari i visites Catsalut 2012 aprovats

                 Assemblea Ordinària Desembre 2012

              Dia: 14 de desembre de 2012 

                Hora:   20’00 h. en primera convocatòria

                           20’30 h. en segona convocatòria.

     

                Lloc:    seu col·legial (València, 494-498, bxos)

     

                Ordre del dia:

     

                           1-Informe de Presidència.

                           2-Presentació i aprovació dels pressupostos per l’any 2013.

                           3-Presentació i aprovació del Pla d’Activitats per l’any 2013.

                           4-Precs i preguntes.

                 ⇒MEMÒRIA ASSEMBLEA              PRESSUPOST 2013

     

                    ♦ Assemblea Ordinària Abril 2012

      

       Dia: 18 d’abril de 2012
       Hora: 20,00 h. en primera convocatòria      20’30 h. en segona convocatòria.
       Lloc: seu col•legial (València, 494-498, bxos)

       Ordre del dia:

        1. Informe de Presidència.
        2. Lectura i aprovació de la Liquidació de Pressupostos de l’any 2011.
        3. Memòria d’activitats any 2011
        4. Precs i preguntes.

     

       Aprovades la liquidació de pressupostos i la memòria 2011:

     

           MEMÒRIA 2011        TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2011     VISITES CATSALUT 2011

                  

                    Assemblea Extraordinària Desembre de 2011

     

     Amb la finalitat d´adaptar els Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, a la Llei Òmnibus d´obligat compliment per a tots els Col·legis professionals,es convoca l´Assemblea Extraordinària el dia 14 de desembrede 2011 a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial, amb l´aprovació de les modificacions dels articles 70c, 70f, 70g, 71h i 76.9 dels nous Estatuts com a únic ordre del dia.

                     ♦ Assemblea Ordinària Desembre 2011

     

    L´Assemblea ordinària de l´any 2011 es realitzarà el dia 14 de desembre de 2011 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:  

                  1- Informe de Presidència.

                  2- Presentació i aprovació dels pressupostos per l´any 2012.

                  3- Presentació i aprovació del Pla d´activitats per l´any 2012.

                  4- Precs i preguntes.

     

                  ⇒ Memòria Assemblea

            ♦ Assemblea Ordinària Maig 2011

    L´Assemblea ordinària de l´any 2011 realitzada el dia 10 de maig de 2011 a les 19:30 hores en 1ª convocatòria i a les 20:00 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:
    1- Informe de Presidència.
    2- Presentació i aprovació del tancament pressupostari de l´any 2010.
    3- Presentació i aprovació de la Memòria Anual de l´any 2010.
    4- Precs i preguntes.

                ⇒ Memòria Anual 2010

             ♦ Assemblea Ordinària Desembre 2010

    L´Assemblea ordinària de l´any 2010 realitzada el dia 10 de desembre de 2010 a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial,amb el següent ordre del dia:  

                  1- Informe de Presidència.

                  2- Presentació i aprovació dels pressupostos per l´any 2011.

                 3- Presentació i aprovació del Pla d´activitats per l´any 2011.

                 4- Precs i preguntes.

                  ⇒ Memòria Assemblea

             ♦ Assemblea Extraordinària Novembre de 2010

    Amb la finalitat d´adaptar els Estatuts del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, a la Llei Òmnibus d´obligat compliment per a tots els Col·legis professionals,es convoca l´Assemblea Extraordinària el dia 24 de novembre de 2010 a les 18:00 hores en 1ª convocatòria i a les 18:30 en 2ª convocatòria a la seu Col·legial, amb l´aprovació dels nous Estatuts com a únic ordre del dia.

                 Estatuts vigents                 Articles modificats dels Estatuts 

                 A l´Assemblea extraordinària van ser aprovats els nous estatuts per unanimitat.