Com Col·legiar-se

Requisits necessaris per a col·legiar-se

 Per sol·licitar l´inscripció al COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA, haureu d´omplir i aportar la següent documentació: 

     1- Sol·licitud de Inscripció.                                                           
           ⇒ Descarregar Formulari d´inscripció                                                      
     2- Formulari de  Domiciliació Bancària.                                 
          ⇒ Descarregar Formulari de Domiciliació
     3- Formulari de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  
           ⇒ Descarregar Formulari Protecció de Dades  
     4- Fotocopia del DNI.
     5- Fotocopia compulsada del Títol Oficial dels Estudis de Podologia, o en el seu cas certificació acadèmica 
         acreditativa de la finalització dels estudis, amb el resguard de pagament dels drets de expedició del títol.
     6- Una fotografia tipus DNI.
     7- Fotocopia on aparegui el nº del compte bancari on voleu fer la domiciliació.
     8- Rebut acreditatiu del pagament de la quota de inscripció (300
€), quota anual Responsabilitat Civil (60 €) i quota del trimestre (100,- €), els trimestres són naturals i indivisibles, ingrés al Banc de Sabadell:
         ES44 0081-0305- 91 -0001340937 o bé en efectiu a les oficines del  Col·legi.
     9- Per aquells que sol·liciten la inscripció com a membre NO Exercent, hauran d'aportar la Declaració Signada de 
         que no exerceixen la Podologia, rebut acreditatiu del pagament de la quota de inscripció (300 €)  i quota del  
         trimestre (35,50 € )     ⇒ Descarregar Formulari de no Exercici Professional
 
        Fins que el Col·legi no disposi de tots aquests requisits no iniciarà el tràmit de col·legiació.

        Els documents seran remesos a la Secretaria del Col·legi:
        En format PDF, a la següent direcció: podocat@podocat.com
        O bé en format paper a la següent direcció:
        COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLEGS DE CATALUNYA
        Carrer València, 494-498
        08013 Barcelona
 
  Si desitgeu més informació truqueu al Col·legi al telèfon 93 245 66 87,de 9 a 14 i de 16 a 19, de dilluns a divendres.
 
 Pel fet d'esta col·legiats i al corrent de pagament, estareu coberts per la pòlissa de Responsabilitat Civil que el Col·legi  té contractada i també teniu dret a fer qualsevol consulta legal professional a l'advocat del Col·legi sense pagar la visita.